Best Lawyers 2009

Letos vychází první vydání prestižní ankety Best Lawyers pro Českou republiku. Jsme velmi potěšeni, že kolegové z řad konkurenčních kanceláři označili právníky PRK Partners jako experty, kteří jsou v tomto seznamu zahrnuti. Anketa je zaloţena na důkladném a vyčerpávajíc ím průzkumu, který zahrnuje více než 3 miliony detailních hodnocení právníků jinými právníky po celém světě.

best-lawyers.jpg Za nejlepší právníky v první celosvětovém vydání byli označeni:

Marek Procházka
Nejlepší v oblastech bankovnictví a finance, fúze a akvizice.

Martin Aschenbrenner
Nejlepší v oblastech bankovnictví a finance, kapitálové trhy a fúze a akvizice.

Daniel J Rosicky
Nejlepší v oblasti práva nemovitostí.

Robert Němec
Nejlepší v oblasti bankovnictví a financí.

Martin Kříž
Nejlepší v oblasti korporátního práva.

Jaroslav Škubal
Nejlepší v oblasti pracovního práva.

Tereza Erényi
Nejlepší v oblasti pracovního práva.